Tarieven 2019*
Inkomensbeheer (alleen voor bestaande cliënten)
Inkomensbeheer maandkosten  €         70,00
Eenmalige kosten bij aanvang  €       265,00
Beëindigingskosten  €       110,00
Bewindvoering standaard*
Bewindvoering maandkosten  €       114,14
Eenmalige kosten bij aanvang  €       644,93
Beëindigingskosten  €       242,00
Bewindvoering op grond van schuldenproblematiek*
Bewindvoering maandkosten  €        147,62
Eenmalige kosten bij aanvang  €        644,93
Beëindigingskosten  €        242,00
Tarieven gelden voor een alleenstaande. Bij een echtpaar/samenwoners wordt een opslag van 20% in rekening gebracht.
Tarieven bewindvoering volgens Regeling 577811  d.d. 04-11-2014 (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren)
* Tarieven zijn inclusief BTW en worden jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld.