Budgetbeheer Ommoord wil een lokale, toonaangevende onderneming zijn in het ondersteuning bieden aan mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn zelf hun administratie en financiën te beheren. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen die zelf de kennis en vaardigheden daarvoor missen. Door deze zorg uit handen te nemen creëren wij een stabiele financiële situatie, wat rust brengt in het leven van de cliënt.

Wij laten ons hierbij leiden door de volgende kernwaarden:

Klantgericht

De vraag van de cliënt staat centraal en wij stemmen ons dienstenpakket daar op af. Door persoonlijke aandacht en door te luisteren naar de wensen en gewoonten van de cliënt, zoeken wij een oplossing die aansluit op de behoefte. Wij hechten aan een respectvolle en open communicatie.

Betrouwbaar

Bij ons handelen staat het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen centraal. Wij komen onze afspraken na. Wij zijn bereid verantwoording af te leggen over ons handelen en behandelen onze cliënten (en andere relaties) eerlijk en rechtvaardig.

Deskundig

Wij zetten onze vakkennis doelmatig in. Wij houden onze vakkennis actueel en zijn voortdurend bezig deze kennis te vergroten. Daarnaast delen wij onze kennis met anderen. Wij houden rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen.

Resultaatgericht

Wij spannen ons actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te behalen. Ook bij tegenslag houden wij de uitgezette lijn voor ogen en zoeken wij naar oplossingen om het doel te bereiken.