Bewindvoering

Wanneer u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke of geestelijke beperking niet langer in staat bent uw financiën te beheren, dan kan beschermingsbewind een oplossing zijn. Via de kantonrechter kan een professionele bewindvoerder worden benoemd, die de financiële administratie van u overneemt.

– meer informatie

Afhandelen van een nalatenschap

Als executeur kunnen wij u helpen bij de juridische, fiscale, administratieve en financiële afwikkeling van uw nalatenschap. Een executeur kan op basis van benoeming in een testament – of door middel van een boedelvolmacht namens de erfgenamen – een nalatenschap afwikkelen.

– meer informatie